Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Prawo spadkowe

Zakres świadczonych usług prawnych z zakresu prawa spadkowego obejmuje:

kompleksowe doradztwo prawne z zakresu praw i obowiązków spadkodawców, spadkobierców, osób wydziedziczonych oraz uznanych za niegodnych dziedziczenia

reprezentację we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego obejmujące m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, spis inwentarza, unieważnienie testamentu, wykonanie zapisu lub polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe

doradztwo w zakresie podatkowych aspektów nabycia spadku oraz reprezentację przez organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych związanych z nabyciem spadku

sporządzenia wszelkich dokumentów związanych ze spadkobraniem oraz podziałem majątku spadkowego, w tym testamenty, umowy o dział spadku, umowy dotyczące spadku

Zakres usług