Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Prawo spółek

Prawo spółek handlowych – w ramach obsługi prawnej zajmuję się wszelkimi prawnymi aspektami funkcjonowania spółek prawa handlowego i bieżącą obsługą tego rodzaju podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona m.in.:

doradztwo i pomoc w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego poprzez wybór najkorzystniejszej formy prawnej

opiniowanie i sporządzanie umów i statutów spółek oraz innych dokumentów wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych

sporządzenie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.

obsługę organów spółek na posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

obsługę związaną z dokonywaniem zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym i wszelkich innych rejestrach i ewidencjach

bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń)

Zakres usług