Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

Obsługa prawna firm
oraz osób prywatnych

O kancelarii

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz klientów prywatnych.

Zakres moich usług obejmuje większość dziedzin prawa. Usługi są zwyczajowo świadczone w siedzibie kancelarii w Gdyni i w Gdańsku, a także, w zależności od potrzeb, w siedzibie klienta lub w innym miejscu na terenie całego kraju.
Moje działania na rzecz przedsiębiorców koncentrują się wokół zwiększania ich rentowności poprzez minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością w obrocie gospodarczym, przy uwzględnieniu wszelkich wymogów przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. Doradzam przy wyborze najodpowiedniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych i podatkowych, jak również prowadzę kompleksową obsługę przekształceń podmiotów gospodarczych.

Świadczę również usługi na rzecz klientów zagranicznych, pragnących rozpocząć działalność na terenie Polski bądź poszukujących pomocy przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej, które mogą pojawić się wskutek niedostatecznej znajomości polskich przepisów.

Zakres usług